2016: HONDURAS
In veel landen zijn advocaten als Tahir Elçi. Advocaten die met gevaar voor eigen leven hun werk doen. Ieder jaar wordt op een bepaalde dag bijzondere aandacht gevraagd voor de positie van bedreigde advocaten in een specifiek land. Dit jaar staat de ernstig bedreigde advocatuur in Honduras centraal.

Voor dit land is gekozen omdat daar het meeste advocaten, zowel mannen als vrouwen, op jaarbasis vermoord worden, vaak “om niets“. De collega’s uit Honduras vragen onze steun bij hun nieuw op te zetten project ter bescherming van de collega’s. De Dag van de Bedreigde Advocaat heeft dit jaar plaats gevonden op vrijdag 22 januari 2016 in Den Haag. Desalniettemin zullen wij ons blijven inzetten voor onze collega’s.

Zie voor achtergrondinformatie hierboven onder ‘Activiteiten’ evenals de foto’s van dit jaar.


WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT?
Sinds de advocaten Symone Gaasbeek-Wielinga en Hans Gaasbeek in 1990 deelnamen aan een ‘fact finding mission’ in de Filippijnen (advocaten worden er geïntimideerd, bedreigd en zelfs vermoord omdat zij hun cliënten bijstaan in ‘politiek ingewikkeld liggende’ zaken) zijn zij actief voor hun bedreigde collega’s over de hele wereld. Dat gebeurt in internationaal verband met gelijkgestemde collega’s. In 2010 organiseerden zij voor het eerst de Dag van de Bedreigde Advocaat.

* Doel van de Dag van de Bedreigde Advocaat is op die datum aandacht te vragen voor bedreigde mensenrechtenadvocaten met een speciale focus op één bepaald land.

* De werkwijze is op één dag in zo veel mogelijk steden binnen en buiten Europa acties plaats te laten vinden: er wordt één petitie met dezelfde inhoud opgesteld die aan zoveel mogelijk ambassadeurs, consuls of andere autoriteiten wordt aangeboden. Daarin wordt aandacht gevraagd voor de problematische situatie van de bedreigde advocaten in dat land. Ook wordt beoogd daar met die vertegenwoordigers over in gesprek te komen. Voorts worden forumdiscussies georganiseerd, vaak met collega-advocaten uit het betreffende land.

Meer informatie vindt u op deze website en in het beleidsplan 2015-2017.

Een rapport waarin actuele gegevens te vinden zijn en de situatie uitgebreid wordt beschreven en toegelicht is te vinden op de pagina ‘2016: Honduras‘.