24 Januari: Dag van de Bedreigde Advocaat
Klik hier om de foto’s van 2017 te bekijken!


Parijs pakt groot uit *** Lyon doet ook mee *** En Mumbai! *** Samenwerking met Amnesty International in Hong Kong!


2017: VOLKSREPUBLIEK CHINA
Op 24 januari 2017 -het zevende jaar waarin de Dag van de Bedreigde Advocaat wordt georganiseerd- is de focus gericht op China. Afgelopen zomer hebben ruim honderd organisaties van advocaten en mensenrechtenorganisatie een officiële brief gestuurd aan de president van dit land waarin zij protest aantekenen tegen de situatie op het gebied van mensenrechten en –advocaten in de volksrepubliek.

Vaak worden deze advocaten tot minimaal drie jaar detentie veroordeeld wegens ‘staatsondermijnende activiteiten’. Recente voorbeelden daarvan zijn te vinden op deze pdf.

Op de Engelse versie van deze website vindt u uitgebreide informatie over de toestand in China.

Een belangrijke recente gebeurtenis is de ‘709 crackdown’. Dat gaat over een hardhandig neergeslagen protest. Maar behalve de advocaten die bij deze zaak zijn betrokken worden in China veel meer advocaten gehinderd en bedreigd. Vooral diegenen die bij de meest uiteenlopende mensenrechtenzaken of zaken tegen de regering betrokken zijn. Op zijn minst moeten genoemd worden: Shu Xiangxin, Wang Qiushi, Wang Yu (deze vrouwelijke advocaat werd onlangs door de autoriteiten gedwongen de IDHAE-Ludovic Trarieux mensenrechtenprijs voor 2016 te weigeren; deze prestigieuze prijs was haar door een internationale jury van advocaten toegekend), Pu Zhigiang, Wei Lingyue (vermist), Le Heping, Hu Shigen, Zhang Kai, Zhu Yubiao, Teng Biao, Xu Zhiyong, Wang Yong Hang, Ding Jiaxi en Zhou Shifeng.

Wij bedanken onze collega’s Kit Chan, Gill Boehringer, Stuart Russell, Sean Wang en Mohamed Baadoudi voor hun steun in de voorbereiding voor 2017, die ook nu weer wordt ondersteund door IDHAE, Advocaten voor Advocaten, CHRLCG (een Chinese groep mensenrechtenadvocaten), CCBE, Taiwan support china human rights lawyers network, UIA, LSUC, VSAN, International association of peoples lawyers, The Colombia Caravana project, ASF-network, NUPL en talloze andere lokale balie- en advocatenorganisaties.

Deze recente publicaties van Amnesty International geven nog meer en uitgebreide achtergrondinformatie bij de situatie in China.
A Ritual Dance with the Dragon – volledig verslag (pdf)
A Ritual Dance with the Dragon – samenvatting (pdf)


2016: HONDURAS
Afgelopen jaar stond de ernstig bedreigde advocatuur in Honduras centraal, waar het grootste aantal advocaten op jaarbasis vermoord, vaak ‘om niets’ vermoord worden. Van die dag, 22 januari, is een rapportage waarin terug te vinden is wat er in het kader van de Dag van de Bedreigde Advocaat allemaal georganiseerd is. Lees er meer over in het ‘Report on day of the endangered lawyer 2016’ (pdf).

De stichting Dag van de Bedreigde Advocaat en de AED (Europese federatie van tien advocatenorganisaties) presenteren dit met trots, en veel dank aan de ELDH en zijn leden voor al hun inspanningen. Omdat wij niet alle relevante informatie hebben ontvangen is het mogelijk dat een activiteit ontbreekt. De Dag werd georganiseerd van Tegucicalpa en Manila tot Alanya en Toronto. Van Toronto hebben wij de volgende film: http://tinyurl.com/zzuusmp.

Zie voor achtergrondinformatie hierboven onder ‘activiteiten’ en de foto’s van afgelopen jaar.


WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT?
Sinds de advocaten Symone Gaasbeek-Wielinga en Hans Gaasbeek in 1990 deelnamen aan een ‘fact finding mission’ in de Filippijnen (advocaten worden er geïntimideerd, bedreigd en zelfs vermoord omdat zij hun cliënten bijstaan in ‘politiek ingewikkeld liggende’ zaken) zijn zij actief voor hun bedreigde collega’s over de hele wereld. Dat gebeurt in internationaal verband met gelijkgestemde collega’s. In 2010 organiseerden zij voor het eerst de Dag van de Bedreigde Advocaat.

* Doel van de Dag van de Bedreigde Advocaat is op die datum aandacht te vragen voor bedreigde mensenrechtenadvocaten met een speciale focus op één bepaald land.

* De werkwijze is op één dag in zo veel mogelijk steden binnen en buiten Europa acties plaats te laten vinden: er wordt één petitie met dezelfde inhoud opgesteld die aan zoveel mogelijk ambassadeurs, consuls of andere autoriteiten wordt aangeboden. Daarin wordt aandacht gevraagd voor de problematische situatie van de bedreigde advocaten in dat land. Ook wordt beoogd daar met die vertegenwoordigers over in gesprek te komen. Voorts worden forumdiscussies georganiseerd, vaak met collega-advocaten uit het betreffende land.

Meer informatie vindt u op deze website en in het beleidsplan 2015-2017.

Een rapport waarin actuele gegevens te vinden zijn en de situatie uitgebreid wordt beschreven en toegelicht is te vinden op de pagina ‘2016: Honduras‘.