Op 24 januari 2018 was weer de Dag van de Bedreigde Advocaat

In 35 steden over de hele wereld kwamen advocaten in actie voor hun bedreigde collega’s in Egypte. Ook in Den Haag was een groot aantal collega’s naar het Paleis van Justitie gekomen om het publiek te wijzen op die situatie.

De andere 34 steden over alle continenten waren: Accra, Ankara, Barcelona, Berlin, Bordeaux, Brasilia (13 August 2018), Brussels, Dhaka, Düsseldorf, Geneva, Halifax, Hannover, Istanbul, Izmir, London, Madrid, Manilla, Milano, Montpellier, Mumbai, Napoli, New York, Nürnberg, Oristano, Paris, Roma, San Marino, Sousse, Strasbourg (CCBE event), Taipei, Toronto, Vancouver, Venezia, Victoria; ook Colombia Caravana organiseerde een evenement.

Na de demonstratie ging Irma van den Berg, moderator van Lawyers for Lawyers, in gesprek met advocaat Nicola Canestrini over de situatie van advocaten in Egypte. Hij was daar zeer recent geweest en heeft zijn bevindingen vastgelegd in deze rapportage (binnenkort ook in het Engels).

rapporto informativo def

Verder gaven Adrie van de Streek, scheidend directeur van Lawyers for Lawyers, en Symone Gaasbeek-Wielinga, secretaris van de Stichting Dag van de Bedreigde Advocaat, beiden een speech waarmee zij de aanwezige jonge advocaten enthousiasmeerden voor het mensenrechtenwerk ten behoeve van hun collega’s.

Overigens kregen ook de Turkse collega’s de nodige aandacht.

Video over de Dag in 2017


2018: Focus op EGYPTE

In 2018 -het achtste jaar waarin de Dag van de Bedreigde Advocaat wordt georganiseerd- ligt de focus van de Dag van de Bedreigde Advocaat op Egypte. Veel mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International, Human Rights Watch, IDHAE, ELDH en de International Commission of Jurists bevestigen dat de Egyptische autoriteiten inmiddels veel verder gaan dan bangmakerij en intimidatie en nu snel concrete stappen zetten om de laatste kritische stemmen die de mensenrechten in het land willen verdedigen de mond te snoeren.

Vandaag de dag is het ‘normaal’ voor mensenrechtenactivisten, advocaten, politieke activisten en onafhankelijke journalisten in Egypte te leven met afgeluisterde telefoongesprekken, eindeloze smeercampagnes en haatzaaiende acties van staatsmedia en voortdurende pesterijen en intimidatie door de autoriteiten.

Egypte maakt de zwaarste mensenrechtencrisis in zijn geschiedenis door. Elke dag pakken veiligheidstroepen willekeurig drie á vier personen op. (https://www.amnesty.nl/landen/egypte)

Sinds de afzetting van president Morsi verslechtert de mensenrechtensituatie dramatisch. Sindsdien worden de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering en de vrijheid van vereniging nog ernstiger beperkt. De strenge maatregelen die tegen dissidenten worden genomen omvatten de willekeurige arrestaties van tienduizenden mensen en velen van hen gemarteld.

Veiligheidstroepen die demonstranten doodden zijn daar niet voor vervolgd. Na zware, oneerlijke processen hebben honderden mensen gevangenisstraf en zelfs doodvonnissen gekregen. En de slachtoffers van deze vervolging zijn niet alleen vermeende leden en aanhangers van de Moslimbroederschap, maar ook alle andere tegenstanders van de huidige regering; in het bijzonder mensen waarvan vermoed wordt dat ze lid zijn van’ linkse’ organisaties of die bekend zijn als mensenrechtenactivist.

Voor naar schatting tweehonderd van hen betekent deze meedogenloze vervolging willekeurige arrestaties, langdurig detentie, zware straffen na oneerlijke processen en soms zelfs foltering, gedwongen ‘verdwijning’ door toedoen van de staat of de dood in hechtenis door na te laten medische zorg te verlenen.

Maar ook de mensen wiens werk het is slachtoffers te verdedigen, alleen omdat zij hun werk als advocaat willen doen, hangen niet alleen dezelfde bedreigingen boven het hoofd; voor velen van hen is het de harde werkelijkheid.
In 2017 kozen ELDH en IADL er ook al voor zich te richten op de situatie in Egypte. Ook over hun acties vindt u onderstaand meer informatie, naast het meest recente rapport van Amnesty over de situatie in dat land.

Basic report Egypt dec. 2017
Amnesty report on Egypt 2016-2017
Report on the Day of the Endangered Lawyer 2017 Egypt


Klik hier om de foto’s van 2017 te bekijken!

2017: VOLKSREPUBLIEK CHINA
Op 24 januari 2017 -het zevende jaar waarin de Dag van de Bedreigde Advocaat wordt georganiseerd- is de focus gericht op China. Hier vindt u de rapportage over die dag, een selectie van publicaties, alsmede de petitie zoals die is aangeboden aan Chinese ambassades overal te wereld.
Report on the Day of the Endangered Lawyer 2017 China
Selection of Publications on The Day otED 2017
Petition to the governement of the Peoples Republic of China

Afgelopen zomer hebben ruim honderd organisaties van advocaten en mensenrechtenorganisatie een officiële brief gestuurd aan de president van dit land waarin zij protest aantekenen tegen de situatie op het gebied van mensenrechten en –advocaten in de volksrepubliek. Vaak worden deze advocaten tot minimaal drie jaar detentie veroordeeld wegens ‘staatsondermijnende activiteiten’. Recente voorbeelden daarvan zijn te vinden op deze pdf.

In november 2017 bezochten enkele Chinese advocaten het secretariaat van de stichting Dag van de Bedreigde Advocaat in Haarlem.
Report visit Chinese lawyers in Haarlem November 2017

Op de Engelse versie van deze website vindt u uitgebreide informatie over de toestand in China.

Een belangrijke recente gebeurtenis is de ‘709 crackdown’. Dat gaat over een hardhandig neergeslagen protest. Maar behalve de advocaten die bij deze zaak zijn betrokken worden in China veel meer advocaten gehinderd en bedreigd. Vooral diegenen die bij de meest uiteenlopende mensenrechtenzaken of zaken tegen de regering betrokken zijn. Op zijn minst moeten genoemd worden: Shu Xiangxin, Wang Qiushi, Wang Yu (deze vrouwelijke advocaat werd onlangs door de autoriteiten gedwongen de IDHAE-Ludovic Trarieux mensenrechtenprijs voor 2016 te weigeren; deze prestigieuze prijs was haar door een internationale jury van advocaten toegekend), Pu Zhigiang, Wei Lingyue (vermist), Le Heping, Hu Shigen, Zhang Kai, Zhu Yubiao, Teng Biao, Xu Zhiyong, Wang Yong Hang, Ding Jiaxi en Zhou Shifeng.

Wij bedanken onze collega’s Kit Chan, Gill Boehringer, Stuart Russell, Sean Wang en Mohamed Baadoudi voor hun steun in de voorbereiding voor 2017, die ook nu weer wordt ondersteund door IDHAE, Advocaten voor Advocaten, CHRLCG (een Chinese groep mensenrechtenadvocaten), CCBE, Taiwan support china human rights lawyers network, UIA, LSUC, VSAN, International association of peoples lawyers, The Colombia Caravana project, ASF-network, NUPL en talloze andere lokale balie- en advocatenorganisaties.

Deze recente publicaties van Amnesty International geven nog meer en uitgebreide achtergrondinformatie bij de situatie in China.
A Ritual Dance with the Dragon – volledig verslag (pdf)
A Ritual Dance with the Dragon – samenvatting (pdf)


2016: HONDURAS
In 2016 stond de ernstig bedreigde advocatuur in Honduras centraal, waar het grootste aantal advocaten op jaarbasis vermoord, vaak ‘om niets’ vermoord worden. De situatie in dat land verdient nog steeds alle aandacht, zoals blijkt uit deze Call to solidarity with the difficult situation in Honduras December 2017

Van 22 januari 2016 is een rapportage waarin terug te vinden is wat er in het kader van de Dag van de Bedreigde Advocaat allemaal georganiseerd is. Lees er meer over in het ‘Report on day of the endangered lawyer 2016’ (pdf).

De stichting Dag van de Bedreigde Advocaat en de AED (Europese federatie van tien advocatenorganisaties) presenteren dit met trots, en veel dank aan de ELDH en zijn leden voor al hun inspanningen. Omdat wij niet alle relevante informatie hebben ontvangen is het mogelijk dat een activiteit ontbreekt. De Dag werd georganiseerd van Tegucicalpa en Manila tot Alanya en Toronto. Van Toronto hebben wij de volgende film: http://tinyurl.com/zzuusmp.

Zie voor achtergrondinformatie hierboven onder ‘activiteiten’ en de foto’s van afgelopen jaar.


WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT?
Sinds de advocaten Symone Gaasbeek-Wielinga en Hans Gaasbeek in 1990 deelnamen aan een ‘fact finding mission’ in de Filippijnen (advocaten worden er geïntimideerd, bedreigd en zelfs vermoord omdat zij hun cliënten bijstaan in ‘politiek ingewikkeld liggende’ zaken) zijn zij actief voor hun bedreigde collega’s over de hele wereld. Dat gebeurt in internationaal verband met gelijkgestemde collega’s. In 2010 organiseerden zij voor het eerst de Dag van de Bedreigde Advocaat.

* Doel van de Dag van de Bedreigde Advocaat is op die datum aandacht te vragen voor bedreigde mensenrechtenadvocaten met een speciale focus op één bepaald land.

* De werkwijze is op één dag in zo veel mogelijk steden binnen en buiten Europa acties plaats te laten vinden: er wordt één petitie met dezelfde inhoud opgesteld die aan zoveel mogelijk ambassadeurs, consuls of andere autoriteiten wordt aangeboden. Daarin wordt aandacht gevraagd voor de problematische situatie van de bedreigde advocaten in dat land. Ook wordt beoogd daar met die vertegenwoordigers over in gesprek te komen. Voorts worden forumdiscussies georganiseerd, vaak met collega-advocaten uit het betreffende land.

Meer informatie vindt u op deze website en in het beleidsplan 2015-2017.

Een rapport waarin actuele gegevens te vinden zijn en de situatie uitgebreid wordt beschreven en toegelicht is te vinden op de pagina ‘2016: Honduras‘.